chienpn
chienpn đọc báo thả ga, không lo từ mới

Một đời người

Một đời người

SINH LÃO BỆNH TỬ - Ẹc, Một đời người !

học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật

Thân, KanaYomi ! Fanpage

<Nguồn: 日本語興味>

comments powered by Disqus