chienpn
chienpn đọc báo thả ga, không lo từ mới

Thành ngữ tiếng Nhật liên quan đến bộ phận cơ thể

Thành ngữ tiếng Nhật liên quan đến bộ phận cơ thể

Đây là những thành ngữ liên quan đến bộ phận cơ thể thường gặp khi sang Nhật.

Hi vọng KanaYomi sẽ giúp ích cho bạn !

học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật

Thân, KanaYomi !

Fanpage

comments powered by Disqus