Chuyện công sở

Quy định mới về nghỉ có lương (有給休暇) sẽ được áp dụng từ tháng 4 năm nay

Nhật Bản luôn đứng ở vị trí cuối cùng trong xếp hạng tỉ lệ sử dụng ngày nghỉ phép của thế giới trong 3 năm gần đây. Chính phủ đã...