chienpn
chienpn đọc báo thả ga, không lo từ mới

Tổng hợp tài liệu tiếng Nhật

Tổng hợp tài liệu tiếng Nhật

Tổng hợp tài liệu tiếng Nhật

Tài liệu JLPT N5

Nihongo Challenge. Kanji N4-5: Mega.co.nz / Mediafire

Danh sách từ vựng N5: Danh sách từ vựng tiếng Nhật N5

Tài liệu JLPT N4

Ngữ pháp N4 tiếng Việt: Mega.co.nz / Mediafire

Nihongo Challenge. Bunpo to yomu N4: Mega.co.nz / Mediafire

Nihongo Challenge. Kotoba N4: Mega.co.nz / Mediafire

Danh sách từ vựng N4: Danh sách từ vựng tiếng Nhật N4

50 bài Dokai N3-N4: Mega.co.nz / Mediafire

Tài liệu JLPT N3

JML.JLPT.N3_choukai_speed_master_CD_1: Mega.co.nz / Mediafire

JML.JLPT.N3_choukai_speed_master_CD_2: Mega.co.nz / Mediafire

JML.JLPT.N3.Choukai.Speed.Master.Book.PDF: Mega.co.nz / Mediafire

JML.JLPT.N3.Goi.Speed.Master: Mega.co.nz / Mediafire

JML.JLPT.Soumatome.N3.Kanji: Mega.co.nz / Mediafire

Somatome-Choukai-N3-Listening PDF: Mega.co.nz / Mediafire

Ngữ pháp sơ trung tổng hợp: Mega.co.nz / Mediafire

Danh sách từ vựng N3: Tổng hợp 1793 từ vựng tiếng Nhật N3

Ngữ pháp N3 tiếng Việt: Mega.co.nz / Mediafire

Danh sách ngữ pháp N3: Danh sách ngữ pháp N3 tiếng Nhật

Tài liệu JLPT N2

Danh sách từ vựng N2: Danh sách từ vựng N2 tiếng Nhật

New Approach Japanese Intermediate Course CD1: Mega.co.nz / Mediafire

New Approach Japanese Intermediate Course CD2: Mega.co.nz / Mediafire

Tài liệu JLPT N1

Danh sách 1945 từ Kanji: Danh sách 1945 từ Kanji

2000 Hán tự thường dùng: Mega.co.nz / Mediafire

Tài liệu học tiếng Nhật

Kanji Look and Learn: Mega.co.nz / Mediafire

Kanji Look and Learn Workbook Kaitou: Mega.co.nz / Mediafire

Kanji Look and Learn Workbook: Mega.co.nz / Mediafire

Mina no Nihongo: GoogleDrive

Danh sách 214 bộ thủ Kanji: 214 bộ thủ Hán tự

Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề: Mega.co.nz / Mediafire

File Nghe Chuukyuu E Iko: Mega.co.nz / Mediafire

Minna Chuukyuu I: Mega.co.nz / Mediafire

Minna Chuukyuu II: Mega.co.nz / Mediafire

Nameraka Nihongo Kaiwa: Mega.co.nz / Mediafire

New Approach Japanese Pre-Advanced Course CD1: Mega.co.nz / Mediafire

New Approach Japanese Pre-Advanced Course CD2: Mega.co.nz / Mediafire

Bộ tài liệu Shin Nihongo: Link download tài liệu tiếng Nhật – Shin Nihongo

Thân, KanaYomi !

Fanpage

comments powered by Disqus