chienpn
chienpn đọc báo thả ga, không lo từ mới

Học từ vựng qua hình ảnh (p2)

Học từ vựng qua hình ảnh (p2)

⛔️⛔️⛔️ Học từ vựng qua HÌNH ẢNH (p2). Không biết mọi người có giống ad không chứ ad rất thích học từ vựng qua hình ảnh. Việc học từ vựng thông qua hình ảnh giúp mọi người dễ dàng liên tưởng và dễ nhớ hơn rất nhiều lần đó ^^.

học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật học tiếng nhật

Thân, KanaYomi ! Fanpage

comments powered by Disqus